Rủi ro lỗi đồng bộ hóa thời gian GPS

- Tin tức
Rủi ro lỗi đồng bộ hóa thời gian GPS
Trong quá trình chuyển giao thời gian, rủi ro lỗi đồng bộ hóa thời gian xảy ra trong 5 giai đoạn sau, được chỉ ra trong Hình 1:
Lỗi đồng bộ thời gian GPS
Hình 1: Năm giai đoạn phân phối thời gian UTC trong lĩnh vực năng lượng với rủi ro lỗi và mất đồng bộ hóa (khoảng cách thời gian)

1. Giai đoạn 0: Hệ thống cơ sở mặt đất
o    Lỗi GNSS nội bộ (GPS, GLONASS, BEIDOU)
o    Bản chất quân sự của một số hệ thống GNSS như GPS, GLONASS, BEIDOU không đảm bảo thời gian cung cấp dịch vụ cho tất cả các thị trường dân sự toàn cầu.
2. Giai đoạn 1: Truyền từ không gian đến máy thu GNSS mặt đất. 

 • Gây nhiễu tín hiệu GPS (GPS Jamming)
 • Mô phỏng tín hiệu GNSS trên trái đất (Giả mạo GNSS)
 • Giây nhuận không được xử lý
 • Lỗi nội bộ của máy thu vệ tinh GNSS
 • Chênh lệch nhiều giây trong thang thời gian GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT

3. Giai đoạn 2: Chuyển thông qua Internet công cộng

 • Không bảo vệ tệp (file) bằng mật mã.

4. Giai đoạn 3:  Thời gian truyền qua giao thức NTP

 • Thiếu tín hiệu thông báo giây nhuận
 • Ảnh hưởng của sự bất đối xứng của hệ thống mạng 
 • Tấn công mạng (Time-Delay Attacks)

5. Giai đoạn 4: Truyền qua giao thức PTP/IEEE1588

 • Thiếu xác thực dữ liệu được gửi bởi giao thức
 • Biểu diễn phức hợp UTC (TAI - #Leap Seconds)
 • Ảnh hưởng của sự bất đối xứng của hệ thống mạng 
 • Tấn công mạng (Time-Delay Attacks) 

6. Giai đoạn 5: Chuyển giao nội bộ ở cấp độ phần cứng

 • Tính đa dạng của hệ điều hành/phần mềm (hỗ trợ thời gian UTC, sự khác biệt trong cách xử lý giây nhuận)
 • Lỗi và độ trễ không đối xứng của hệ điều hành API (phần mềm)
 • Lỗi do con người (cài đặt, cấu hình..v.v.)
 • Lỗi không tương thích PTP/IEEE1588
 • Lỗi thang thời gian (UTC, POSIX, TAI)

Độ lớn của sai số thời gian có thể nằm trong khoảng từ nano giây đến cả giây và thậm chí cả ngày và năm. Điều này liên quan đến biểu diễn thời gian bằng số (các trọng số khác nhau của các bit riêng lẻ biểu thị thời gian) trong khi các yếu tố thường được biết đến như nhiệt độ hoặc truyền thông tin thường dẫn đến các lỗi nhỏ.

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.03409 sec| 2076.766 kb