Tin tức nổi bật
Hệ thống Data center cần độ chính xác của micro giây để cho phép các cluster hoạt động trên miền thời gian....
Bất kỳ nơi nào mà hậu quả có thể ảnh hưởng đến tài chính hoặc liên quan đến sự an toàn của con người, hoặc khi...
Đồng bộ hóa thời gian chính xác và hiển thị thời gian đáng tin cậy là điều cần thiết tại bất kỳ môi trường...
0.13656 sec| 2402.461 kb