Tin tức nổi bật
Trường hợp lỗi UTC được gọi là SVN23 xảy ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2016. Một lỗi nội bộ trong hệ thống GPS đã...
Trong quá trình chuyển giao thời gian, rủi ro lỗi đồng bộ hóa thời gian xảy ra trong 5 giai đoạn sau, được chỉ...
Nó thường được gọi là "thời gian GPS", nhưng trên thực tế, nó hầu như luôn là thang thời gian UTC. Tuy nhiên,...
0.05717 sec| 2390.523 kb