Giây nhuận là gì và ảnh hưởng của nó ?

- Tin tức
Giây nhuận là gì và ảnh hưởng của nó ?
Một giây nhuận là sự gián đoạn trong lịch thời gian chính thức của thế giới và là rủi ro cho những người đang phát triển và duy trì hệ thống GPS/GNSS và/hoặc quản lý việc triển khai đồng bộ hóa thời gian. Giây nhuận cuối cùng xảy ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Bài viết này nhằm giúp bạn hiểu lỗ hổng "giây nhuận" và lập kế hoạch trước cho giây nhuận tiếp theo để các ứng dụng của bạn tiếp tục hoạt động trơn tru. Một quyết định gần đây sẽ giữ "giây nhuận" ít nhất cho đến năm 2023.

1. Giây nhuận là gì ?
Vì định nghĩa chính thức về thời gian dựa trên các tiêu chuẩn nguyên tử, một giây nhuận được chèn vào thang thời gian UTC để giữ cho nó đồng bộ với ngày mặt trời - giống như ngày nhuận được sử dụng để giữ lịch theo các mùa. Một giây nhuận có thể được thêm vào hoặc xóa bỏ, mặc dù trong lịch sử, giây nhuận chỉ được thêm vào. Một giây nhuận thường xảy ra vào cuối ngày (UTC) vào ngày 31 tháng 12 hoặc ngày 30 tháng 6 và thường được thông báo trước khoảng sáu tháng.

2. Một giây nhuận ảnh hưởng đến GPS/GNSS như thế nào?
Bạn có thể biết rằng đồng bộ hóa thời gian là cơ bản đối với cách hoạt động của GPS/GNSS. Các nhà phát triển GNSS biết rằng hệ thống không thể chịu được sự gián đoạn, vì vậy thời gian GPS / GNSS không bị ảnh hưởng bởi giây nhuận. Tuy nhiên, vì GPS/GNSS được sử dụng phổ biến để chuyển thời gian, thông báo bao gồm thông tin giây nhuận mà tất cả các thiết bị GNSS cần phải giải mã và xử lý đúng cách.
 Một số chương trình mô phỏng có thể kiểm tra sự tuân thủ của thiết bị GPS/GNSS đối với đặc điểm kỹ thuật giao diện GPS để xử lý giây nhuận thích hợp và xác định bất kỳ tác động bất lợi nào của giây nhuận lên ứng dụng. Họ cũng có thể thực hiện thử nghiệm tương tự về xử lý giây nhuận trong các hệ thống GNSS khác. Điều quan trọng là không chỉ kiểm tra việc xử lý các giây nhuận của hệ thống GPS/GNSS, mà còn kiểm tra cách thời gian đó lan truyền thông qua triển khai đồng bộ hóa thời gian tới hệ thống cuối.

3. Làm thế nào một giây nhuận ảnh hưởng đến đồng bộ hóa thời gian?
Hầu hết các bản tin đồng bộ hóa thời gian truyền thông tin thời gian trong ngày theo UTC, lịch thời gian chính thức, bao gồm cả giây nhuận. Các giao thức đồng bộ hóa thời gian mạng phổ biến nhất, NTP và PTP, có cơ chế cảnh báo rằng một giây nhuận đang chờ xử lý - nhưng tùy thuộc vào hệ điều hành máy tính để quản lý nó đúng cách. Các giao thức tín hiệu thời gian khác như giao thức nối tiếp IRIG, HAVE QUICK và ASCII cũng có thể truyền giây nhuận hoặc bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của giây nhuận
 

 

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.03210 sec| 2115.914 kb