Chênh lệch thời gian nhiều giây giữa các thang đo GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT.

- Tin tức
Chênh lệch thời gian nhiều giây giữa các thang đo GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT.
Nó thường được gọi là "thời gian GPS", nhưng trên thực tế, nó hầu như luôn là thang thời gian UTC. Tuy nhiên, các thuật ngữ và biệt ngữ không chính xác có thể dẫn đến lỗi dẫn đến chênh lệch nhiều giây giữa 18 và 37 giây giữa các thang thời gian GPST, TAI và UTC.

Một thực tế ít được biết đến là các hệ thống vệ tinh riêng lẻ của nhóm GNSS sử dụng các thang thời gian khác nhau trong nội bộ nhiều giây: GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT (phần mở rộng T có nghĩa là thời gian). Các thang đo này đôi khi được cung cấp dưới dạng tùy chọn cấu hình cho máy thu thương mại. Khi được định cấu hình không chính xác, chúng có thể cung cấp thời gian với lỗi nhiều giây liên quan đến UTC trên đầu ra của máy chủ PTP/NTP chẳng hạn (Hình 1).

Chênh lệch thời gian giữa các thang đo GNSS
Hình 1: Thời gian OUTPUT của máy thu và máy chủ GNSS có thể được biểu thị bằng UTC, TAI hoặc GPST

Thời gian UTC nhận được ở đầu ra của bộ thu vệ tinh được tính trong bộ thu GNSS. Bộ thu GNSS thường được xử lý tương tự như card mạng LAN (NIC), tức là như thể chúng nhận thời gian từ vệ tinh và chuyển nó đến hệ thống CNTT, đây là một sự đơn giản hóa lớn.
Để xác định thời gian UTC chính xác, máy thu không chỉ nhận và giải mã thông tin từ vệ tinh mà còn phải tính đến một số hiệu chỉnh toán học liên quan đến chuyển động của vệ tinh (ví dụ: sự giãn nở thời gian, lan truyền vi sóng trong khí quyển, v.v.).
Chất lượng cuối cùng (độ chính xác) của thời gian UTC do bộ thu GNSS tạo ra phụ thuộc vào thuật toán được tích hợp trong phần mềm, hiệu suất của phần cứng (tần số xung nhịp, kiến trúc bộ xử lý, kích thước bộ nhớ khả dụng, độ nhạy của bộ thu sóng vô tuyến.v.v.) mà từ đó bộ thu được tạo ra độ ổn định và độ chính xác của bộ dao động nội (Holdover). Tín hiệu vệ tinh được giải mã chính xác, nhận được theo chu kỳ được xử lý và điều chỉnh bộ tạo dao động bên trong, đây là cơ sở của thời gian đầu ra trong thang thời gian đã chọn (ví dụ: UTC).
Máy thu có thể ưu tiên tín hiệu GPS hoặc giảm bớt vai trò của các hệ thống GNSS riêng lẻ bằng cách tăng hoặc giảm trọng số của chúng trong quá trình lấy trung bình để xác định UTC. Các giá trị thuật toán và trọng số luôn là thông tin bí mật của nhà sản xuất và không được cung cấp trong thông số kỹ thuật của máy thu GNSS thương mại.
Không nên cho rằng hệ thống tiếp nhận tín hiệu GNSS của công ty Mỹ sẽ sử dụng hệ thống GPS của Mỹ làm hệ thống ưu tiên hàng đầu, trừ khi diều này duợc ghi rõ ràng trên sản phẩm. Trong thời đại toàn cầu hóa và các cuộc thâu tóm doanh nghiệp quốc tế, mối quan hệ giữa nơi sản xuất đầu thu và nơi đăng ký của công ty (chủ sở hữu) có thể gây hiểu lầm và gây ra những ý kiến không chính xác. Các lỗi do khác biệt về thang thời gian GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT (Hình 2) là một khả năng khác dẫn đến sai lệch nhiều giây trong cơ sở hạ tầng được đồng bộ hóa.

Chênh lệch thời gian giữa các thang đo GNSS
Hình 2: Lịch sử phát triển của những thay đổi về chênh lệch thời gian giữa các thang đo GNSS (GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT)

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.03974 sec| 2136.398 kb