Hệ thống đồng hồ chủ (Master clock) cho ngành tự động hoá.

- Tin tức
Hệ thống đồng hồ chủ (Master clock) cho ngành tự động hoá.
Mức độ tin cậy và tính sẵn sàng cao là yếu tố bắt buộc đối với các hệ thống phân phối thời gian. Cung cấp thời gian chính xác trong các nhà máy điện cũng như trong các trạm biến áp thông thường và kỹ thuật số là điều cần thiết.

Tại sao thời gian chính xác lại quan trọng trong ngành công nghiệp tự động hóa ?
Thời gian là vốn có. Trong công nghiệp, các hệ thống không đồng bộ dẫn đến sai sót và chậm trễ, có tác động tiêu cực đến tất cả các quy trình. Nhân viên trong tất cả các lĩnh vực công việc phải được quản lý thời gian cần thiết, cho phép họ làm việc hiệu quả. Các quy trình được phối hợp với nhau quan trọng hơn bao giờ hết để duy trì hoạt động sản xuất. Để các nhà máy sản xuất có hồ sơ truy xuất nguồn gốc và giám sát thời gian thực vì vậy cần có thời gian chính xác.
Lợi ích của thời gian chính xác là gì?

  • Điều quan trọng là duy trì thời gian chính xác trong các hệ thống con khác nhau trong toàn bộ cơ sở hạ tầng ngành, bao gồm nhưng giới hạn ở các hệ thống tự động hóa công nghiệp, giám sát thời gian thực, dịch chuyển thời gian, hiển thị thời gian, điều phối phép đo, hệ thống điều khiển, Mạng CNTT, trao đổi dữ liệu..
  • Mức độ bảo mật cao rất quan trọng vì độ tin cậy và khả năng sẵn sàng 99,999% có thể được yêu cầu để tránh bất kỳ sự mất đồng bộ nào trong toàn bộ Nhà máy công nghiệp.
  • Giữ cho các cơ sở trong ngành hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào thời gian chính xác trong tất cả các hệ thống tự động hóa công nghiệp, mạng CNTT, hệ thống tự giám sát, kiểm soát truy cập ... Tất cả các hệ thống, rô bốt, máy móc, cảm biến thông minh và tất cả đồng hồ, phải được đồng bộ hóa với một nguồn thời gian chung và tất cả có cùng thời gian như nhau.

Các giải pháp Mobatime là gì để cung cấp thời gian chính xác cho ngành công nghiệp tự động hóa
1. Đồng bộ hóa NTP / PTP cho hệ thống mạng

  • Sử dụng Giao thức thời gian mạng (NTP) hoặc nếu cần, thời gian chính xác hơn thông qua Giao thức thời gian chính xác (PTP), IEEE 1588 PTP, tất cả các Mạng WAN / LAN, máy móc, rô bốt và hệ thống công nghiệp có thể được đồng bộ hóa từ một máy chủ thời gian.
  • Thông qua việc sử dụng các máy chủ NTP / PTP dự phòng, trong trường hợp bị lỗi, có thể tự động chuyển đổi giữa trạng thái chủ và trạng thái dự phòng để có thể đảm bảo tăng tính khả dụng và bảo mật của hệ thống thời gian.
  • Sử dụng nhiều giao diện đa dạng (ví dụ: IRIG, ToD, E1, 2MHz. 10MHz, xung chính xác, v.v.) tùy thuộc vào việc lựa chọn máy chủ thời gian.

2. Tự động Đồng bộ hóa đồng hồ thức cấp 

  • Đồng hồ số và tương tự mạng NTP hoàn toàn phù hợp với môi trường xung quanh nhà máy điện hoặc trạm biến áp điện và có thể được đồng bộ hóa với bất kỳ máy chủ Thời gian hoặc Đồng hồ chính nào. Đồng hồ tự động đặt thời gian chính xác và cũng có thể được theo dõi từ xa. Được kết nối qua mạng LAN/WAN và được cấp nguồn qua Ethernet POE, các đồng hồ này không yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung, giúp việc lắp đặt không tốn kém và cho phép dễ dàng tái định vị.
  • Đồng hồ hai dây, không cần bất kỳ điều chỉnh nào để có thời gian tuyệt đối trên đồng hồ phụ. Tự cài đặt mã thời gian với nguồn điện vĩnh viễn cho đồng hồ kim. Không cần thêm hệ thống dây điện (Đồng hồ kỹ thuật số có thể yêu cầu nguồn điện bổ sung). Việc lắp đặt hai dây đơn giản và tiết kiệm chi phí. Sử dụng mã thời gian tự cài đặt hàng trăm đồng hồ có thể được đồng bộ hóa từ một đồng hồ chính thông qua cáp hai dây.

Thiết bị đồng bộ thời gian - Time server

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.03543 sec| 2088.297 kb