SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SNTP VÀ NTP

- Tin tức
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA SNTP VÀ NTP
Network Time Protocol là một giao thức internet được sử dụng để phổ biến thời gian chính xác trên mạng internet và mạng máy tính. Đó là một giao thức dựa trên máy chủ-khách, máy khách yêu cầu thời gian chính xác từ máy chủ và máy chủ đáp lại tương ứng. Nhiều thuật toán phức tạp đã được phát triển cho NTP để cho phép đồng bộ hóa thời gian chính xác hơn và giảm bớt sự dịch chuyển. Tuy nhiên, đối với nhiều ứng dụng, đặc biệt là trên các máy tính nhỏ hơn và bộ vi điều khiển, sự phức tạp của NTP là không bắt buộc. Hơn nữa, các thuật toán này có thể tiêu thụ quá nhiều bộ nhớ và khả năng xử lý. Vì lý do này, Giao thức thời gian mạng đơn giản (SNTP) đã được phát triển.

Bài viết này cố gắng mô tả một số khác biệt giữa các giao thức NTP và SNTP, chẳng hạn như:

Giao tiếp máy chủ - khách NTP và SNTP.
Khi nào SNTP có thể được sử dụng thay cho NTP.
Việc sử dụng SNTP trong hệ điều hành Microsoft Windows.

Thiết bị đồng bộ thời gian

Giao tiếp máy chủ- khách NTP và SNTP
Giao thức NTP là giao thức máy khách-máy chủ dựa trên việc trao đổi các gói dữ liệu bằng giao thức UDP qua TCP / IP. Máy khách thời gian mạng gửi một gói thông tin để yêu cầu thời gian từ máy chủ NTP,  và được máy chủ đáp ứng với gói chứa thông tin thời gian. SNTP hoạt động chính xác theo cách tương tự. Hơn nữa, định nghĩa của từng gói thông tin là giống hệt nhau. Điều này có nghĩa là mọi máy khách SNTP đều có thể đồng bộ hóa với bất kỳ máy chủ NTP nào. Trong thực tế, máy chủ NTP không thể cho biết liệu yêu cầu về thời gian bắt nguồn từ máy khách NTP hay SNTP, chúng giống hệt nhau.
Khi nào SNTP có thể được sử dụng thay cho NTP
Sự khác biệt chính giữa NTP và SNTP được chứa trong chính chương trình. NTP đã phát triển nhiều thuật toán phức tạp có chứa các kỹ thuật hiệu chuẩn nhằm duy trì thời gian chính xác. Nó cho phép  tham chiếu nhiều nguồn thời gian và được giám sát với các thuật toán để lựa chọn và xác định đâu  là nguồn ổn định nhất. Ngoài ra, NTP điều chỉnh thời gian hệ thống của máy tính với các điều chỉnh sai lệch rất nhỏ của đồng hồ hệ thống nhằm cố gắng điều chỉnh thời gian liền mạch. Đồng hồ hệ thống được tăng tốc hoặc giảm tốc độ một chút để tính đến các điều chỉnh thời gian nhỏ.
SNTP áp dụng một cách tiếp cận đơn giản hơn nhiều. Nhiều sự phức tạp của thuật toán NTP được loại bỏ. Thay vì kéo dài thời gian, nhiều khách hàng SNTP bước thời gian. Điều này tốt cho nhiều ứng dụng yêu cầu một dấu thời gian đơn giản. Ngoài ra, SNTP thiếu khả năng giám sát và lọc nhiều máy chủ NTP. Thông thường, một cách tiếp cận vòng tròn đơn giản được sử dụng, trong đó nếu một máy chủ bị lỗi, thì máy chủ tiếp theo trong danh sách sẽ được sử dụng.
Việc sử dụng SNTP trong Microsoft Windows
Microsoft Windows là một trong những hệ điều hành nổi tiếng nhất áp dụng SNTP. Dịch vụ Windows Time (W32time.exe) sử dụng giao thức để đồng bộ hóa với các máy chủ NTP. Nó đã bị nhiều chỉ trích vì không cung cấp cho máy chủ thời gian Windows một tiện ích đồng bộ hóa thời gian mạnh mẽ.

Tóm lại
SNTP được phát triển cho và lý tưởng với các máy tính nhỏ hơn và bộ vị điều khiển hoặc ứng dụng không yêu cầu độ phức tạp của thuật toán NTP. Nhiều thuật toán trong số này có thể không dễ thực hiện trên các máy tính nhỏ hơn - tiêu tốn quá nhiều bộ nhớ và khả năng xử lý. NTP phù hợp hơn với việc đồng bộ hóa các cụm khách hàng lớn, chẳng hạn như mạng công ty hoặc internet. Sự mạnh mẽ được thêm vào của các thuật toán hiệu chỉnh NTP, giúp các hệ thống máy tính lớn hơn duy trì đồng bộ hóa chính xác.


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.05714 sec| 2095.969 kb