1-PPS

- Tin tức
1-PPS
1-PPS (One Pulse per Second) Tín hiệu 1-PPS có thể được sử dụng để cung cấp tín hiệu tham chiếu đồng bộ thời gian chính xác, nhưng nó không đi kèm thông tin "thời gian trong ngày (time of day)". Điều này đáp ứng được cho các bộ xử lý lấy mẫu giá trị đo trên các ngăn lộ hiện tại, nhưng thông tin thời gian thực có thể sẽ được yêu cầu trong tương lai cho việc gán nhãn thời gian các sự kiện hoặc để xác thực bản tin mã hóa (để ngăn chặn các tấn công tái diễn). Đặc điểm kỹ thuật của tín hiệu 1-PPS thường được sử dụng để đồng bộ thời gian trong trạm biến áp được quy định theo tiêu chuẩn IEC 60.044-8, và được tham chiếu tới bởi nguyên tắc triển khai truyền thông trong Trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC  61850-9-2  thường  tham  chiếu  tới  "phiên  bản  nhẹ  9-2".  Theo  bản  dự  thảo  tiêu  chuẩn  IEC 61869-9 đối với kết nối truyền thông các Bộ trộn tín hiệu thì vẫn giữ lại tín hiệu 1-PPS truyền qua cáp sợi quang như một tùy chọn để đồng bộ thời gian. Hình 3 minh họa các đặc điểm của tín hiệu 1-PPS. Thời gian sườn xung lên hoặc xuống (tf) giữa các mức 10% và 90% phải nhỏ hơn 200 ns, và mức cao (th) phải ở giữa 10 µs và 500 ms (đo ở mức 50%).

 

Irig-B
Hình 3:  Đồ thị biểu diễn đặc tính kỹ thuật cảu tín hiệu 1-PPS

Tín hiệu 1-PPS yêu cầu một hệ thống phân phối riêng có thể sử dụng cáp kim loại (cáp đồng trục hoặc xoắn đôi) hoặc cáp quang (đa-mode và đơn mode).


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.04607 sec| 2131.492 kb