Hệ thống đồng hồ chủ (Master clock) cho ngành tài chính ngân hàng

- Tin tức
Hệ thống đồng hồ chủ (Master clock) cho ngành tài chính ngân hàng
Đồng bộ hóa thời gian chính xác và hiển thị thời gian đáng tin cậy với các múi giờ khác nhau là điều cần thiết tại bất kỳ công ty tài chính & ngân hàng nào.

Tại sao thời gian chính xác lại quan trọng trong ngành tài chính ngân hàng ?
Các lĩnh vực rủi ro đặc biệt nhạy cảm cao như ngân hàng & tài chính phụ thuộc vào độ tin cậy và tính sẵn có của hệ thống thời gian. Hoạt động không bị gián đoạn và ghi lại giao dịch luôn được yêu cầu. Độ chính xác cao, trong phạm vi vi micro giây hoặc nano giây, là yếu tố cần thiết để truy xuất nguồn gốc và cũng để đáp ứng các yêu cầu pháp lý như quy định MIFID II.
Lợi ích của thời gian chính xác là gì ?

  • Duy trì thời gian chính xác cho các quy trình hiệu quả cũng như trong tất cả các giao dịch và báo cáo giao dịch là rất quan trọng, đặc biệt là khi đảm bảo tuân thủ các quy định của MIFID II.
  • Việc giữ cho bất kỳ cơ sở tài chính & ngân hàng nào hoạt động hiệu quả phụ thuộc vào thời gian chính xác, bao gồm mạng CNTT, trao đổi dữ liệu và tính minh bạch sau / trước giao dịch.
  • Để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy được nâng cao, thời gian được lấy từ một nguồn thời gian độc lập như GNSS nhờ vào Máy chủ thời gian. Bộ thu GNSS nhiều chòm sao cùng với bộ dao động siêu ổn định đảm bảo độ bảo mật và độ tin cậy cao.

Các giải pháp Mobatime là gì để cung cấp thời gian chính xác cho ngành tài chính ngân hàng
1. Đồng bộ hóa NTP / PTP cho hệ thống mạng

  • Sử dụng Giao thức thời gian mạng (NTP) hoặc nếu cần tuân thủ MIFID II một thời gian chính xác hơn nữa thông qua Giao thức thời gian chính xác (PTP), tất cả các hệ thống, máy chủ giao dịch, Mạng CNTT và / hoặc Trao đổi dữ liệu có thể được đồng bộ hóa cùng một lúc từ một máy chủ thời gian.
  • Thông qua việc sử dụng các máy chủ NTP / PTP dự phòng, trong trường hợp bị lỗi, có thể tự động chuyển đổi giữa trạng thái chủ và trạng thái dự phòng để có thể đảm bảo tăng tính khả dụng và bảo mật của hệ thống thời gian.

2. Tự động Đồng bộ hóa đồng hồ thức cấp 

  • Đồng hồ số và tương tự mạng NTP hoàn toàn phù hợp với môi trường xung quanh nhà máy điện hoặc trạm biến áp điện và có thể được đồng bộ hóa với bất kỳ máy chủ Thời gian hoặc Đồng hồ chính nào. Đồng hồ tự động đặt thời gian chính xác và cũng có thể được theo dõi từ xa. Được kết nối qua mạng LAN/WAN và được cấp nguồn qua Ethernet POE, các đồng hồ này không yêu cầu cơ sở hạ tầng bổ sung, giúp việc lắp đặt không tốn kém và cho phép dễ dàng tái định vị.
  • Đồng hồ hai dây, không cần bất kỳ điều chỉnh nào để có thời gian tuyệt đối trên đồng hồ phụ. Tự cài đặt mã thời gian với nguồn điện vĩnh viễn cho đồng hồ kim. Không cần thêm hệ thống dây điện (Đồng hồ kỹ thuật số có thể yêu cầu nguồn điện bổ sung). Việc lắp đặt hai dây đơn giản và tiết kiệm chi phí. Sử dụng mã thời gian tự cài đặt hàng trăm đồng hồ có thể được đồng bộ hóa từ một đồng hồ chính thông qua cáp hai dây.

Thiết bị đồng bộ thời gian - Time server

 


Đánh giá - Bình luận
Nhấn vào đây để đánh giá
Sản phẩm liên quan
0.04234 sec| 2083.734 kb