Tin tức

Chênh lệch thời gian nhiều giây giữa các thang đo GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT.

Chênh lệch thời gian nhiều giây giữa các thang đo GPST, GLONASST, BEIDOUT, GALILEOT.

05/04/2023
Nó thường được gọi là "thời gian GPS", nhưng trên thực tế, nó hầu như luôn là thang thời gian UTC. Tuy nhiên, các thuật ngữ và biệt ngữ không chính xác có thể dẫn đến lỗi dẫn đến chênh lệch nhiều giây giữa 18 và 37 giây giữa các...
Gây nhiễu và giả mạo GNSS

Gây nhiễu và giả mạo GNSS

05/04/2023
Gây nhiễu là khả năng gây nhiễu cục bộ tín hiệu GNSS bằng cách sử dụng các thiết bị rẻ tiền nhưng rất hiệu quả có sẵn, ví dụ: trong bán hàng trực tuyến. Hiệu quả của hệ thống gây nhiễu và thiết bị mô phỏng GPS phụ thuộc vào...
0.32306 sec| 1913.563 kb