Tin tức

Lỗ hổng của máy thu GNSS thương mại đối với lỗi hệ thống GPS, GLONASS

Lỗ hổng của máy thu GNSS thương mại đối với lỗi hệ thống GPS, GLONASS

Trường hợp lỗi UTC được gọi là SVN23 xảy ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2016. Một lỗi nội bộ trong hệ thống GPS đã khiến các máy thu thương mại trên mặt đất bị lỗi 13,5μs so với thời gian UTC được duy trì chính xác bởi các...

Giải pháp chống nhiễu, giả mạo cho hệ thống GNSS

Giải pháp chống nhiễu, giả mạo cho hệ thống GNSS

28/12/2022
“SafeTime GNSS Guard”, hoạt động tương tự như thiết bị tường lửa mạng, nó giải quyết các vấn đề bảo vệ các hệ thống mạng IT/OT hiện có bằng cách tách biệt giữa GNSS vật lý và Máy chủ thời gian NTP/IEEE1588. Nó bảo vệ máy chủ thời gian của...
Tại sao thời gian chính xác quan trọng đối với CCTV & kiểm soát truy cập ?

Tại sao thời gian chính xác quan trọng đối với CCTV & kiểm soát truy cập ?

13/12/2022
Hầu như tất cả các bản ghi video cho mục đích giám sát và an ninh được thực hiện để cung cấp bản ghi các sự kiện bằng hình ảnh, âm thanh. Điều này có thể chứng minh những gì đã xảy ra. Nhưng để biết chính xác thời điểm...
0.18326 sec| 1866.25 kb